El simtest

El simtest consta de:

  • El C-Test
  • Exercici d'opció múltiple de gramàtica, vocabulari i ús de la llengua.
  • Exercici d'opció múltiple d'àudio.
  • Exercici d'opció múltiple d'autoavaluació.

El pas d'un exercici a un altre és automàtic. Si us plau, llegiu detingudament les instruccions abans de realitzar cada part.

Les parts a realitzar varien en funció de la modalitat del Simtest que es realitzi.

>> continua

Simtest | prova de detecció de nivell d'idiomes